Waterzuiveringsstations

In landelijke gebieden, waar men niet is aangesloten op de openbare riolering, ben je verplicht een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie te plaatsen voor de behandeling van je huishoudelijke afvalwater.

Voordelen van ons systeem:

  • Beproefde vastbed technologie ontwikkeld door Epur. 
  • CE gekeurd conform EN 12566-3.
  • Erkend door Waals Gewest.
  • Eenvoudige ondergrondse plaatsing
  • Compacte, kant-en-klare installatie

Werking van de waterzuiveringsinstallatie

 

1. Voorbezinking

Het grijs water (keuken, douche, lavabo, enz. ) en het zwart afvalwater (toiletten) van de woning worden gelijktijdig naar dit eerste compartiment afgevoerd. Hier bezinken de zware stoffen en worden ze vloeibaar gemaakt en drijven zepen, vetten en oliën aan het oppervlak. Vervolgens loopt het vloeibare gedeelte gravitair naar de bioreactor.

 

2. Bioreactor

De hele kleine of opgeloste deeltjes die na de mechanische zuivering nog overblijven in het water, worden door aërobe bacteriën en micro-organismen afgebroken. Samen met toegevoerde zuurstof (d.m.v. een compressor en 20m beluchtingsdarm, meegeleverd met de put) zorgt dit actieve slib ervoor dat de organische afvalstoffen worden afgebroken tot koolstofdioxide, stikstofgas en water. Deze biologische zuivering lijkt dus heel sterk op wat er in een natuurlijke waterloop gebeurt.

 

3. Nabezinking

In het nabezinkingsvak wordt het bacterieel actieve slib gescheiden van het afvalwater. De airlift (d.m.v. een compressor) zuigt het bezonken slib op dat zich op de bodem bevindt en voert dit terug naar het voorbezinkingsvak, waar het opnieuw wordt opgenomen in het zuiveringsproces.

Via de uitlaat komt het gezuiverde afvalwater terug in de natuur terecht.

 

Na deze behandeling wordt het  gezuiverde water geloosd:

  • In oppervlaktewater
  • In een verzamelbekken
Art nr Omschrijving Stock H cm L x B cm Kg/st Technische fiche Plaatsingsvoorschriften
00135 Epuro 5 IE – A15 S 204 245x220 4500    
00137 Epuro 9 IE – A15 S 197 330x240 6230    

Deze putten zijn ook verkrijgbaar met versterkt deksel klasse B125.

Grotere modellen op aanvraag.

S = op stock

B = op bestelling