Waterzuivering

Voor het behandelen van uw huisafvalwater kunnen wij u steeds het juiste systeem aanbieden.

Septische putten :

Na het doorspoelen van de toiletten, komt het afvalwater (zwart huishoudelijk afvalwater) terecht in een septische put. Deze put bestaat uit 2 compartimenten. In het eerste compartiment ontstaan er door de zwaartekracht 3 lagen in de put : in de onderste laag (A) zitten de vaste delen die zinken naar de bodem. In de bovenste laag (C) zitten de afvalstoffen die drijven aan het oppervlak en een korst vormen. In de middelste laag (B) zit de meest zuivere vloeistof die doorgaat naar het tweede compartiment.  Het vaste materiaal (A) verteert langzaam en wordt ook vloeibaar. In het tweede compartiment herhaalt zich de cyclus. De vloeistof wordt geloosd in de riolering.  Er mag geen regenwater terechtkomen in de septische put.

Septische putten alle waters :

Hierin wordt zowel het grijs (bad- of douche water, lavabo’s, afvalwater van de keuken…) als het zwart afvalwater (toiletten) opgevangen. De werking is dezelfde als bij de septische put. In de septische put alle waters mag  geen regenwater aangesloten worden.

Opslagtanken :

In deze putten, gefabriceerd in HSR-cement, worden gier, dierlijk afvalwater en silosappen opgevangen.  Afhankelijk van de vloeistoffenconcentratie moet men overwegen om aan de binnenzijde van de put een extra bescherming aan te brengen zoals bv. epoxy, polyester, vinylester of andere.  Bij mestopslag in open lucht is een combinatie met een overstortput aan te raden.

Vetafscheiders :

Afvalwater met licht plantaardige en dierlijke vetten komt terecht in de vetafscheider, dit om te verhinderen dat ze in de riolering zouden terecht komen en verstoppingen zouden veroorzaken.

Waterzuiveringsstations :

Zelfs indien er nog geen riolering ligt, kan uw afvalwater gezuiverd worden in een individuele waterzuiveringsinstallatie, de zogenaamde IBA (Individuele Behandeling van huisAfvalwater).  

Voor meer informatie, kies hier links je categorie.

Olieafscheiders :

Op plaatsen waar veel gewerkt wordt met oliehoudende producten, zoals een carwash, een garage of een tankstation, moeten olie en benzine uit het afvalwater gehaald worden. Deze stoffen mogen immers niet in de riolering terechtkomen, om verstoppingen en vervuiling van het milieu te voorkomen. Op zulke plaatsen is een benzine- of olieafscheider dan ook wettelijk verplicht.

Voor meer informatie, neem contact op met onze dienst verkoop.