Putbuizen

Door de nieuwe verordening van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (gewestelijke stedenbouwkundige verordering hemelwater) is infiltratie bij nieuwbouw vaak verplicht.

Grondwaterreserves zijn in Vlaanderen een belangrijke waterbron voor landbouw, industrie, huishoudens en drinkwaterproductie. Het is belangrijk dat we de grondwaterreserves in stand houden en de kans geven deze terug aan te vullen. We kunnen dat doen door het hemelwater te laten infiltreren in de bodem. In de meeste gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. Zeker voor kleine projecten is de infiltratiecapaciteit vaak voldoende om de gemiddelde bui tijdig te laten doordringen zonder wateroverlast te veroorzaken.

Onze putbuizen zijn voorzien van een kraag en leverbaar met of zonder perforaties. Geperforeerd kunnen ze op elkaar gestapeld dienen als infiltratieput.

Art nrOmschrijvingStock*H cmØ cmKg/stst/pakTechnische fiche
00097Putbuis H100S*1001104402
00101Putbuis H50S*501102503
00099Putbuis met bodem H100S*1001105501
00456Putbuis met bodem H50B*501103601
00098Putbuis perfo H100S*1001104402
00509Putbuis perfo H50B*501102501
00100Putbuis perfo met bodem H100B*1001105501
00196Deksel Ø 100 OVC50 S*6100975

* = Verpakt op waarborgpalet

S = op stock

B = op bestelling